• ခေတ်သစ်ပညာရေးအတွေးအမြင်များ ကောင်းသန့်

  ခေတ်သစ်ပညာရေးအတွေးအမြင်များ

  2000 (ကျပ်)
 • ကမ္ဘာကိုပြောင်းလဲခဲ့သော မိန်းမများ ထက်မြက်

  ကမ္ဘာကိုပြောင်းလဲခဲ့သော မိန်းမများ

  5000 (ကျပ်)
 • ဘဝတန်ဖိုး ကုသိုလ် အကုသိုလ်သတ်သတ်လွတ်ပုံပြင်များ ထက်မြက်

  ဘဝတန်ဖိုး ကုသိုလ် အကုသိုလ်သတ်သတ်လွတ်ပုံပြင်များ

  4000 (ကျပ်)
 • သံတိုင်ကြားကဘဝများ ထက်မြက်

  သံတိုင်ကြားကဘဝများ

  2300 (ကျပ်)