• ကိုရီးယား အခြေခံသဒ္ဒါနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများ ဒေါ်လဲ့ရည်ထွဏ်း(Mirae Korean)

  ကိုရီးယား အခြေခံသဒ္ဒါနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများ

  3000 (ကျပ်)
 • ကိုရီးယားဝေါဟာရ ဒေါ်လဲ့ရည်ထွဏ်း(Mirae Korean)

  ကိုရီးယားဝေါဟာရ

  3500 (ကျပ်)
 • လက်တွေ့သုံးထိုင်းစကားပြော ခင်မာညို(Dip in Thai-YUFL)

  လက်တွေ့သုံးထိုင်းစကားပြော

  6500 (ကျပ်)
 • လွယ်ကူလေ့လာ ဂျပန်သဒ္ဒါနှင့် စကား SPRING TOUR GUIDE

  လွယ်ကူလေ့လာ ဂျပန်သဒ္ဒါနှင့် စကား

  3000 (ကျပ်)
 • ထိုင်းအသံသင်္ကေတစာလုံးပေါင်း ဖတ်နည်း ရေးည်း ခင်မာညို(Dip in Thai-YUFL)

  ထိုင်းအသံသင်္ကေတစာလုံးပေါင်း ဖတ်နည်း ရေးည်း

  17000 (ကျပ်)
 • ဆရာလွတ်၊ လက်တွေ့အသုံးချ အခြေခံတရုတ်စကားပြော မြင့်ထွန်း

  ဆရာလွတ်၊ လက်တွေ့အသုံးချ အခြေခံတရုတ်စကားပြော

  1800 (ကျပ်)
 • ချိန်ခါသင့်တရုတ်စကားပြော မြင့်ထွန်း

  ချိန်ခါသင့်တရုတ်စကားပြော

  1500 (ကျပ်)
 • တရုတ်ရိုးရာကျင့်ဝတ်ဓလေ့များ မြင့်ထွန်း

  တရုတ်ရိုးရာကျင့်ဝတ်ဓလေ့များ

  1500 (ကျပ်)
 • တရုတ်-အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နေ့စဉ်အသုံးချစကားအလှ မြင့်ထွန်း

  တရုတ်-အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နေ့စဉ်အသုံးချစကားအလှ

  2500 (ကျပ်)
 • ကုမ္ပဏီအင်တာဗျူး ၂ မောင်မောင်မြင့်သိန်း (စက်မှုတက္ကသိုလ်)

  ကုမ္ပဏီအင်တာဗျူး ၂

  1500 (ကျပ်)
 • လက်တွေ့သုံး ဂျပန်-အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စကားပြောနှင့်ဝေါဟာရ ဦးဖုန်းကို

  လက်တွေ့သုံး ဂျပန်-အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စကားပြောနှင့်ဝေါဟာရ

  5000 (ကျပ်)
 • ခရီးသွားဂျပန်စကားပြော မြင့်ထွန်း

  ခရီးသွားဂျပန်စကားပြော

  2500 (ကျပ်)
 • ဂျပန်ပုံပြအဘိဓာန် မြင့်ထွန်း

  ဂျပန်ပုံပြအဘိဓာန်

  1500 (ကျပ်)
 • တရုတ်ပုံပြအဘိဓာန် မြင့်ထွန်း

  တရုတ်ပုံပြအဘိဓာန်

  2000 (ကျပ်)
 • ခေတ်သစ်တရုတ်ဘာသာပြန်စာပေနှင့် နိုဗယ်ဆုရှင်သုံးဦး မြင့်နောင်

  ခေတ်သစ်တရုတ်ဘာသာပြန်စာပေနှင့် နိုဗယ်ဆုရှင်သုံးဦး

  1200 (ကျပ်)
 • နေ့စဉ်သုံး တရုတ်-မြန်မာ စကားပြော မြင့်ထွန်း

  နေ့စဉ်သုံး တရုတ်-မြန်မာ စကားပြော

  2000 (ကျပ်)