• အကြံဉာဏ်ဖြင့်ကြီးပွားရေး ရွှေဥဒေါင်း

  အကြံဉာဏ်ဖြင့်ကြီးပွားရေး

  1800 (ကျပ်)
 • တစ်သက်တာမှတ်တမ်းနှင့်အတွေးအခေါ်များ ရွှေဥဒေါင်း

  တစ်သက်တာမှတ်တမ်းနှင့်အတွေးအခေါ်များ

  10000 (ကျပ်)
 • မျှော်တလင့်လင့် ရွှေဥဒေါင်း

  မျှော်တလင့်လင့်

  2500 (ကျပ်)
 • ကျွန်ုပ်တွေ့သော စိတ်သဘာဝ ရွှေဥဒေါင်း

  ကျွန်ုပ်တွေ့သော စိတ်သဘာဝ

  2500 (ကျပ်)
 • ရွှေဥဒေါင်း စုံထောက်ဝတ္ထုတိုအသစ်များ ရွှေဥဒေါင်း

  ရွှေဥဒေါင်း စုံထောက်ဝတ္ထုတိုအသစ်များ

  4500 (ကျပ်)
 • စုံထောက်မောင်စံရှား ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်-၇ ရွှေဥဒေါင်း

  စုံထောက်မောင်စံရှား ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်-၇

  2000 (ကျပ်)
 • တစ်သက်တာမှတ်တမ်းနှင့်အတွေးအခေါ်များ(ပထမတွဲ) ရွှေဥဒေါင်း

  တစ်သက်တာမှတ်တမ်းနှင့်အတွေးအခေါ်များ(ပထမတွဲ)

  6000 (ကျပ်)
 • မေတ္တာတရားနှင့် ကိုယ်ချင်းစာတရား ရွှေဥဒေါင်း

  မေတ္တာတရားနှင့် ကိုယ်ချင်းစာတရား

  1500 (ကျပ်)
 • ရတနာသိုက် ရွှေဥဒေါင်း

  ရတနာသိုက်

  4000 (ကျပ်)
 • ရှိတ်စပီးယား၀တ္ထုတိုများ ရွှေဥဒေါင်း

  ရှိတ်စပီးယား၀တ္ထုတိုများ

  3500 (ကျပ်)
 • ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် အယူအဆရေးရာများ ရွှေဥဒေါင်း

  ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် အယူအဆရေးရာများ

  1500 (ကျပ်)
 • အတွေးအခေါ် ဟင်းလေးအိုးကြီး ရွှေဥဒေါင်း

  အတွေးအခေါ် ဟင်းလေးအိုးကြီး

  1500 (ကျပ်)
 • ဆင်စွယ်မင်းသမီး ရွှေဥဒေါင်း

  ဆင်စွယ်မင်းသမီး

  1200 (ကျပ်)
 • ဂမုန်းနက် ရွှေဥဒေါင်း

  ဂမုန်းနက်

  1200 (ကျပ်)
 • မြတ် သက် မော် ရွှေဥဒေါင်း

  မြတ် သက် မော်

  1200 (ကျပ်)
 • ဘတ်စကာဗျီလ်ခွေးကြီး ရွှေဥဒေါင်း

  ဘတ်စကာဗျီလ်ခွေးကြီး

  1200 (ကျပ်)