• ကမ္ဘာကျော်တရားခွင်လျှောက်လဲချက်များ မောင်ကိုယု

  ကမ္ဘာကျော်တရားခွင်လျှောက်လဲချက်များ

  4500 (ကျပ်)
 • ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး အထူးနှင့် အထွေထွေဥပဒေများ ကျော်မောင်မောင်

  ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး အထူးနှင့် အထွေထွေဥပဒေများ

  1500 (ကျပ်)
 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ပဋိညာဉ်အက်ဥပဒေ ဦးမောင်မောင် (မော်ကျွန်း)

  စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ပဋိညာဉ်အက်ဥပဒေ

  4000 (ကျပ်)
 • ကမ္ဘာကျော်တရားခွင်လျှောက်လဲချက်များ မောင်ကိုယု

  ကမ္ဘာကျော်တရားခွင်လျှောက်လဲချက်များ

  7000 (ကျပ်)
 • မြန်မာနိုင်ငံရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ ကျော်မောင်မောင်

  မြန်မာနိုင်ငံရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ

  1500 (ကျပ်)
 • မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မြေအသုံးချရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ ဦးဇော်မင်း (နတ်မောက်)

  မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မြေအသုံးချရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ

  6000 (ကျပ်)
 • ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ ကျော်မောင်မောင်

  ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ

  2000 (ကျပ်)
 • လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ် လွှဲပြောင်းရေးအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် ဦးဇော်မင်း(နတ်မောက်)

  လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ် လွှဲပြောင်းရေးအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

  4000 (ကျပ်)
 • မြို့ပြလူနေအိမ်ရာအတွက် မြေငှားဂရန် ဦးမောင်မောင်ညွန့်

  မြို့ပြလူနေအိမ်ရာအတွက် မြေငှားဂရန်

  7000 (ကျပ်)
 • အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ နေရီရီစာတည်းအဖွဲ့

  အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ

  1800 (ကျပ်)
 • ဥပဒေဆေးပညာ H.G.P

  ဥပဒေဆေးပညာ

  15000 (ကျပ်)
 • ရှေ့နေပညာအသုံးချမှတ်စုများ ဦးမြင့်ဝင်း(ရွှေဘို)

  ရှေ့နေပညာအသုံးချမှတ်စုများ

  3000 (ကျပ်)
 • လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ ကျော်မောင်မောင်

  လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ

  500 (ကျပ်)
 • ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အယူခံမှု၊ ပြင်ဆင်မှုဥပဒေ၊ စီရင်ထုံးများ ကျော်မောင်မောင်

  ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အယူခံမှု၊ ပြင်ဆင်မှုဥပဒေ၊ စီရင်ထုံးများ

  3000 (ကျပ်)
 • မီဒီယာသမားများ သိသင့်သည့် ဥပဒေ မြတ်မျိုးလတ်

  မီဒီယာသမားများ သိသင့်သည့် ဥပဒေ

  3500 (ကျပ်)
 • ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေ နေရီရီစာတည်းအဖွဲ့

  ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေ

  1500 (ကျပ်)
 • ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ပြင်ဆင်ဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများ ကျော်မောင်မောင်

  ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ပြင်ဆင်ဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများ

  3000 (ကျပ်)
 • သက်သေခံဥပဒေအဖွင့်ကျမ်း ဦးဘိုးသာ(ဝိဇ္ဖာ/ဥပဒေဝိဇ္ဖာ)

  သက်သေခံဥပဒေအဖွင့်ကျမ်း

  9000 (ကျပ်)
 • လူငယ်ရှေ့နေများနှင့်အများပြည်သူအတွက် အသုံးချဥပဒေဆိုင်ရာ (တရားမမှု) ဦးဝင်းလှိုင် (တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ)

  လူငယ်ရှေ့နေများနှင့်အများပြည်သူအတွက် အသုံးချဥပဒေဆိုင်ရာ (တရားမမှု)

  3000 (ကျပ်)
 • ကလေးသူငယ်ဥပဒေနှင့် ကလေးသူငယ်နည်းဥပဒေများ ကျော်မောင်မောင်

  ကလေးသူငယ်ဥပဒေနှင့် ကလေးသူငယ်နည်းဥပဒေများ

  2000 (ကျပ်)
 • ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥပဒေများ ကျော်မောင်မောင်

  ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥပဒေများ

  3500 (ကျပ်)
 • မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ စီရင်ထုံးများ ကျော်မောင်မောင်

  မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ စီရင်ထုံးများ

  3500 (ကျပ်)
 • လောင်းကစားဥပဒေ ကျော်မောင်မောင်

  လောင်းကစားဥပဒေ

  1500 (ကျပ်)
 • အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၊ ပြင်ဆင်ဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေ ကျော်မောင်မောင်

  အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၊ ပြင်ဆင်ဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေ

  1500 (ကျပ်)
 • လွယ်ကူလေ့လာ ရာဇသတ်ကြီးဋီကာ ဦးအယ်လင်စိန်မောင်

  လွယ်ကူလေ့လာ ရာဇသတ်ကြီးဋီကာ

  3000 (ကျပ်)
 • ဥပဒေပညာအခြေခံနှင့် ဥပဒေပညာရပ်များမိတ်ဆက် ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ညို ပါမောက္ခ(ငြိမ်း)

  ဥပဒေပညာအခြေခံနှင့် ဥပဒေပညာရပ်များမိတ်ဆက်

  4000 (ကျပ်)
 • အနုညာတစီရင် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဥပဒေ ကျော်မောင်မောင်

  အနုညာတစီရင် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဥပဒေ

  1000 (ကျပ်)
 • မြေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပေဒ နေရီရီစာတည်းအဖွဲ့

  မြေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပေဒ

  1600 (ကျပ်)
 • မနုကျယ်ဓမ္မသတ် နွားကျောင်းသားမနုအမတ်

  မနုကျယ်ဓမ္မသတ်

  4000 (ကျပ်)
 • လန်ဒန်ဆောင်းပါး ဦးတင့်ဆွေ

  လန်ဒန်ဆောင်းပါး

  1500 (ကျပ်)
 • မူပိုင်ခွင့်နှင့်တီထွင်မှုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ စာတမ်းနှင့်ဆောင်းပါးများ ဦးကျော်အေး

  မူပိုင်ခွင့်နှင့်တီထွင်မှုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ စာတမ်းနှင့်ဆောင်းပါးများ

  2000 (ကျပ်)
 • မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ကျော်မောင်မောင်

  မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

  500 (ကျပ်)
 • ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ ကျော်မောင်မောင်

  ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ

  2000 (ကျပ်)
 • အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေနှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်​ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ကျော်မောင်မောင်

  အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေနှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်​ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

  500 (ကျပ်)
 • မြို့ပြဆိုင်ရာ အာမခံလုပ်ငန်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ ဒေါက်တာမောင်မောင်သိမ်း

  မြို့ပြဆိုင်ရာ အာမခံလုပ်ငန်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ

  2000 (ကျပ်)
 • မြေသိမ်းသည် ဆိုလေတိုင်း နှင့်မြေယာဥပဒေရေးရာ လက်တွေ့အသုံးချစာတမ်းများ ဦးမောင်မောင်ညွန့်

  မြေသိမ်းသည် ဆိုလေတိုင်း နှင့်မြေယာဥပဒေရေးရာ လက်တွေ့အသုံးချစာတမ်းများ

  6000 (ကျပ်)