• ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ကြည်ရွှန်း

  ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ

  3000 (ကျပ်)
 • မြင့်မြင့်တွေး မြင့်မြင့်ကြံ ကြည်ရွှန်း

  မြင့်မြင့်တွေး မြင့်မြင့်ကြံ

  5500 (ကျပ်)
 • ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွန် ကြည်ရွှန်း

  ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွန်

  2000 (ကျပ်)
 • အမျိုးသမီးများနှင့် ခေါင်းဆောင်မှု ကြည်ရွှန်း

  အမျိုးသမီးများနှင့် ခေါင်းဆောင်မှု

  2000 (ကျပ်)
 • အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ကြည်ရွှန်း

  အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ

  2500 (ကျပ်)
 • စီးပွားအောင်ခြင်း ကြည်ရွှန်း

  စီးပွားအောင်ခြင်း

  9000 (ကျပ်)
 • အလေ့အကျင့်၏ ပါဝါစွမ်းအား ကြည်ရွှန်း

  အလေ့အကျင့်၏ ပါဝါစွမ်းအား

  2000 (ကျပ်)
 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး အင်္ဂလိပ်စာ ကြည်ရွှန်း

  စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး အင်္ဂလိပ်စာ

  3000 (ကျပ်)
 • ကျန်းမာချမ်းသာ နည်းပေါင်း ၁၀၀ ကြည်ရွှန်း

  ကျန်းမာချမ်းသာ နည်းပေါင်း ၁၀၀

  3000 (ကျပ်)
 • ခိုင်မြဲတွယ်တာ နည်းပေါင်း ၁၀၀ ကြည်ရွှန်း

  ခိုင်မြဲတွယ်တာ နည်းပေါင်း ၁၀၀

  3500 (ကျပ်)
 • အောင်မြင်မှု ဥပဒေသ ကြည်ရွှန်း

  အောင်မြင်မှု ဥပဒေသ

  2000 (ကျပ်)
 • အောင်မြင်မှုဥပဒေသ-၂ ကြည်ရွှန်း

  အောင်မြင်မှုဥပဒေသ-၂

  2000 (ကျပ်)
 • အောင်မြင်မှု ဥပဒေသ-၃ ကြည်ရွှန်း

  အောင်မြင်မှု ဥပဒေသ-၃

  2000 (ကျပ်)
 • လူငယ်လမ်းညွှန်ဘဝမီးရှူးတိုင် ကြည်ရွှန်း

  လူငယ်လမ်းညွှန်ဘဝမီးရှူးတိုင်

  2500 (ကျပ်)
 • နိုင်ငံတကာ စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်များ ကြည်ရွှန်း

  နိုင်ငံတကာ စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်များ

  1500 (ကျပ်)
 • အောင်မြင်မှု ဥပဒေသ-၄ ကြည်ရွှန်း

  အောင်မြင်မှု ဥပဒေသ-၄

  2500 (ကျပ်)
 • အာရှစီးပွား စွမ်းဆောင်ရှင်များ ကြည်ရွှန်း

  အာရှစီးပွား စွမ်းဆောင်ရှင်များ

  1500 (ကျပ်)
 • စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ စည်းမျဉ်း ၁၀၀ ကြည်ရွှန်း

  စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ စည်းမျဉ်း ၁၀၀

  6000 (ကျပ်)
 • အောင်မြင်ချမ်းသာ နည်းပေါင်း ၁၀၀ ကြည်ရွှန်း

  အောင်မြင်ချမ်းသာ နည်းပေါင်း ၁၀၀

  3000 (ကျပ်)
 • နိုင်ငံတကာစီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်များ ၂ ကြည်ရွှန်း

  နိုင်ငံတကာစီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်များ ၂

  2000 (ကျပ်)
 • အသုံးချလူမှုဆောင်တာစကားပြော ကြည်ရွှန်း

  အသုံးချလူမှုဆောင်တာစကားပြော

  4000 (ကျပ်)
 • တံတိုင်း တံတားနှင့် နန်းတော်ဆီ ခံစားသက်ဝင် ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင် ရသစာစုများ-၃ ကြည်ရွှန်း

  တံတိုင်း တံတားနှင့် နန်းတော်ဆီ ခံစားသက်ဝင် ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင် ရသစာစုများ-၃

  2000 (ကျပ်)
 • ဒေါ်နယ်ထရမ့် ပြောတဲ့ အောင်စေမယ့်လမ်း ကြည်ရွှန်း

  ဒေါ်နယ်ထရမ့် ပြောတဲ့ အောင်စေမယ့်လမ်း

  2500 (ကျပ်)
 • စိတ်ကူးတစ်ချက် လင်းလက်သွားစေ ကြည်ရွှန်း

  စိတ်ကူးတစ်ချက် လင်းလက်သွားစေ

  1500 (ကျပ်)
 • ပညာရှိရာသို့ ခြေလှမ်းများစွာ ကြည်ရွှန်း

  ပညာရှိရာသို့ ခြေလှမ်းများစွာ

  3500 (ကျပ်)