• စာအုပ်များနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျော်ဝင်း

  စာအုပ်များနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ

  8000 (ကျပ်)
 • နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုသားရွှေဥ ကျော်ဝင်း

  နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုသားရွှေဥ

  2000 (ကျပ်)
 • ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုတာ ကျော်ဝင်း

  ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုတာ

  1500 (ကျပ်)
 • အရပ်ဘက်-စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အရေးနိမ့်ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲ ကျော်ဝင်း

  အရပ်ဘက်-စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အရေးနိမ့်ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲ

  2500 (ကျပ်)
 • ထောင်စုသစ်အိုင်ဒီယာများ ကျော်ဝင်း

  ထောင်စုသစ်အိုင်ဒီယာများ

  5000 (ကျပ်)
 • ဖရန်စစ်ကူယားမား စာစုများ ကျော်ဝင်း

  ဖရန်စစ်ကူယားမား စာစုများ

  2500 (ကျပ်)
 • ပျောက်ဆုံးသွားသော မျိုးဆက်တစ်ခု (ဒုတိယပိုင်း) ကျော်ဝင်း

  ပျောက်ဆုံးသွားသော မျိုးဆက်တစ်ခု (ဒုတိယပိုင်း)

  8000 (ကျပ်)
 • ပျောက်ဆုံးသွားသော မျိုးဆက်တစ်ခု (ပထမပိုင်း) ကျော်ဝင်း

  ပျောက်ဆုံးသွားသော မျိုးဆက်တစ်ခု (ပထမပိုင်း)

  8000 (ကျပ်)
 • အိုင်တီခေတ် ပညာခေတ် အိုင်ဒီယာခေတ်နှင့် ပညာကိုဋီကာဖွဲ့ခြင်း ကျော်ဝင်း

  အိုင်တီခေတ် ပညာခေတ် အိုင်ဒီယာခေတ်နှင့် ပညာကိုဋီကာဖွဲ့ခြင်း

  4000 (ကျပ်)
 • အမေရိကန်လွန်ကမ္ဘာ (ပထမတွဲ) ကျော်ဝင်း

  အမေရိကန်လွန်ကမ္ဘာ (ပထမတွဲ)

  2000 (ကျပ်)
 • ခရီးသည်မှတ်တမ်း ကျော်ဝင်း

  ခရီးသည်မှတ်တမ်း

  8000 (ကျပ်)
 • အငြင်းသန်တဲ့ မဇ္ဈိမသား ကျော်ဝင်း

  အငြင်းသန်တဲ့ မဇ္ဈိမသား

  3000 (ကျပ်)
 • ပျောက်ဆုံးသွားသော မျိုးဆက်တစ်ခု (တတိယပိုင်း) ကျော်ဝင်း

  ပျောက်ဆုံးသွားသော မျိုးဆက်တစ်ခု (တတိယပိုင်း)

  8000 (ကျပ်)
 • ကျောက်အုတ်တို့ပြိုလေရာ(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်တစ်ရာပြည့် အကြိုဆောင်းပါး) ကျော်ဝင်း

  ကျောက်အုတ်တို့ပြိုလေရာ(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်တစ်ရာပြည့် အကြိုဆောင်းပါး)

  4000 (ကျပ်)
 • အမေရိကန်လွန်ကမ္ဘာ (ဒုတိယတွဲ) ကျော်ဝင်း

  အမေရိကန်လွန်ကမ္ဘာ (ဒုတိယတွဲ)

  2500 (ကျပ်)
 • ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ နေထွက်ချိန်နှင့် နေဝင်ချိန် ကျော်ဝင်း

  ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ နေထွက်ချိန်နှင့် နေဝင်ချိန်

  5000 (ကျပ်)
 • ခုနစ်ဆယ်မှခုနစ်ဆယ့်တစ်သို့ (NLD ခေတ်တတိယနှစ်) ကျော်ဝင်း

  ခုနစ်ဆယ်မှခုနစ်ဆယ့်တစ်သို့ (NLD ခေတ်တတိယနှစ်)

  3500 (ကျပ်)
 • ကမ္ဘာပြားပြီ (နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုသမိုင်းအကျဉ်း) ကျော်ဝင်း

  ကမ္ဘာပြားပြီ (နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုသမိုင်းအကျဉ်း)

  10000 (ကျပ်)
 • လက်တွေ့အသုံးချဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း (ပထမတွဲ) ကျော်ဝင်း

  လက်တွေ့အသုံးချဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း (ပထမတွဲ)

  2000 (ကျပ်)
 • ပင့်ကူအိမ် လူ့အဖွဲ့အစည်း ကျော်ဝင်း

  ပင့်ကူအိမ် လူ့အဖွဲ့အစည်း

  1000 (ကျပ်)
 • အဝေးမြင် (လူများ နေရာများနှင့် ဖလင် သဘင် ဂီတ) ကျော်ဝင်း

  အဝေးမြင် (လူများ နေရာများနှင့် ဖလင် သဘင် ဂီတ)

  7000 (ကျပ်)
 • ပညာရှင်များခေတ် ကျော်ဝင်း

  ပညာရှင်များခေတ်

  6500 (ကျပ်)
 • လက်တွေ့အသုံးချဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း (ဒုတိယတွဲ) ကျော်ဝင်း

  လက်တွေ့အသုံးချဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း (ဒုတိယတွဲ)

  2000 (ကျပ်)
 • ခွေးများ လူများနှင့် စာအုပ်များ ကျော်ဝင်း

  ခွေးများ လူများနှင့် စာအုပ်များ

  2000 (ကျပ်)
 • 2014 နှင်းခဲပျော်ချိန် နှင်းသက်မုန်တိုင်း ကျော်ဝင်း

  2014 နှင်းခဲပျော်ချိန် နှင်းသက်မုန်တိုင်း

  5000 (ကျပ်)
 • သစ္စာရှာဖို့မြင်းစီးသူ ကျော်ဝင်း

  သစ္စာရှာဖို့မြင်းစီးသူ

  2000 (ကျပ်)
 • သူတို့အက်ဆေး (အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်စာမိတ်ဆက်) ကျော်ဝင်း

  သူတို့အက်ဆေး (အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်စာမိတ်ဆက်)

  1000 (ကျပ်)