• Top English (​July 2020) Unknow Author

  Top English (​July 2020)

  1800 (ကျပ်)
 • The Best English Unknow Author

  The Best English

  2000 (ကျပ်)
 • ပလုတ်တုတ် ကလေးဂျာနယ် (August 2020) Unknow Author

  ပလုတ်တုတ် ကလေးဂျာနယ် (August 2020)

  1500 (ကျပ်)
 • Food Magazine (June 2020) Unknow Author

  Food Magazine (June 2020)

  3000 (ကျပ်)
 • မြတ်ပညာမဂ္ဂဇင်း Unknow Author

  မြတ်ပညာမဂ္ဂဇင်း

  2000 (ကျပ်)
 • မုခသိုက်ဂမ္ဘီရမဂ္ဂဇင်း (ဇန်နဝါရီလ၊ 2019) Unknow Author

  မုခသိုက်ဂမ္ဘီရမဂ္ဂဇင်း (ဇန်နဝါရီလ၊ 2019)

  2500 (ကျပ်)
 • နှလုံးရည်ကို တစ်ဆင့်ချင်း မြှင့်တင်ပေးမယ့် လှေကားထစ်စာစုလေးများ(အတွဲ ၁၈) Unknow Author

  နှလုံးရည်ကို တစ်ဆင့်ချင်း မြှင့်တင်ပေးမယ့် လှေကားထစ်စာစုလေးများ(အတွဲ ၁၈)

  2500 (ကျပ်)