• ကိုယ်တိုင်သိရှိသွားမှု ဇဏ်ခီ

    ကိုယ်တိုင်သိရှိသွားမှု

    3000 (ကျပ်)
  • ကြယ်ကိုးပွင့်ကကြိုး ကိုစိုးထိုက် (ဖဒို)

    ကြယ်ကိုးပွင့်ကကြိုး

    3000 (ကျပ်)