• လူတို့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကြီးများ ဆန်းလွင်

  လူတို့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကြီးများ

  13000 (ကျပ်)
 • ဈင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ပါရဂူ

  ဈင်ဗုဒ္ဓဘာသာ

  2200 (ကျပ်)
 • ဇင်ဘာဝနာ ဖေသက်ခိုင်

  ဇင်ဘာဝနာ

  2000 (ကျပ်)
 • ဂျပန်အစွန်းရောက် ဘာသာရေးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် မောင်မြတ်မိုး

  ဂျပန်အစွန်းရောက် ဘာသာရေးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်

  4000 (ကျပ်)
 • ခြေလှမ်းတိုင်း ငြိမ်းချမ်းပါတယ် မောင်စံလေး (သထုံ)

  ခြေလှမ်းတိုင်း ငြိမ်းချမ်းပါတယ်

  1700 (ကျပ်)
 • ၀မ်လင်မှတ်တမ်း လှိုင်ထွန်းနိုင်

  ၀မ်လင်မှတ်တမ်း

  2500 (ကျပ်)
 • ဇင်နှင့် ဂျပန်တို့၏ကိုယ်ကျင့်တရား ဖေသက်ခိုင်

  ဇင်နှင့် ဂျပန်တို့၏ကိုယ်ကျင့်တရား

  3500 (ကျပ်)
 • ဇင် ဆရာသခင်ဟောင်ပို၏ ချွန်းလင်မှတ်တမ်း လှိုင်ထွန်းနိုင်

  ဇင် ဆရာသခင်ဟောင်ပို၏ ချွန်းလင်မှတ်တမ်း

  2000 (ကျပ်)
 • ဇင် မီးတောက်(ပထမတွဲ) လှိုင်ထွန်းနိုင်

  ဇင် မီးတောက်(ပထမတွဲ)

  3000 (ကျပ်)