• ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်ခြင်း အောင်လှိုင်

  ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်ခြင်း

  1500 (ကျပ်)
 • နောက်ဆုတ်ပြီးမှရှေ့ဆက်ပါ အောင်လှိုင်

  နောက်ဆုတ်ပြီးမှရှေ့ဆက်ပါ

  1300 (ကျပ်)
 • ကောင်းမွန်သောဘဝရှင်သန်မှုများ အောင်လှိုင်

  ကောင်းမွန်သောဘဝရှင်သန်မှုများ

  1500 (ကျပ်)
 • သင့်အနာဂတ်တည်ဆောက်ရေးအတွက် ကနဦးပျိုးထောင်လေ့ကျင့်မှုများ အောင်လှိုင်

  သင့်အနာဂတ်တည်ဆောက်ရေးအတွက် ကနဦးပျိုးထောင်လေ့ကျင့်မှုများ

  1800 (ကျပ်)
 • အောင်မြင်မှုအတွက်အပြုံး၏တန်ဖိုး အောင်လှိုင်

  အောင်မြင်မှုအတွက်အပြုံး၏တန်ဖိုး

  2500 (ကျပ်)
 • သင့်ကံကြမ္မာအား ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိစေဖို့ အောင်လှိုင်

  သင့်ကံကြမ္မာအား ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိစေဖို့

  1800 (ကျပ်)
 • အရောင်းပညာလိုတိုရှင်း အောင်လှိုင်

  အရောင်းပညာလိုတိုရှင်း

  1000 (ကျပ်)
 • ချွေးမပြန်ပါနဲ့ အောင်လှိုင်

  ချွေးမပြန်ပါနဲ့

  3500 (ကျပ်)
 • ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်း အောင်လှိုင်

  ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်း

  1500 (ကျပ်)
 • ဆုံးဖြတ်ချက်များမှန်ကန်စေဖို့ အောင်လှိုင်

  ဆုံးဖြတ်ချက်များမှန်ကန်စေဖို့

  2200 (ကျပ်)
 • ပျော်ရွှင်ခြင်းသင့်အတွက်ပါ အောင်လှိုင်

  ပျော်ရွှင်ခြင်းသင့်အတွက်ပါ

  900 (ကျပ်)
 • ဉာဏ်ပါပါစီးပွားရှာ အောင်လှိုင်

  ဉာဏ်ပါပါစီးပွားရှာ

  1700 (ကျပ်)
 • ဘာကြောင့်မပျော်နိုင်ဖြစ်ရမှာလဲ အောင်လှိုင်

  ဘာကြောင့်မပျော်နိုင်ဖြစ်ရမှာလဲ

  1500 (ကျပ်)
 • ဝံ့ဝံ့စားစားမဟာလူသားတစ်ယေက်ဖြစ်လာရေး အောင်လှိုင်

  ဝံ့ဝံ့စားစားမဟာလူသားတစ်ယေက်ဖြစ်လာရေး

  2200 (ကျပ်)
 • မြင်မိသမျှခံစားနားလည်မိသမျှ အောင်လှိုင်

  မြင်မိသမျှခံစားနားလည်မိသမျှ

  3500 (ကျပ်)
 • ပုစ္ဆာတိုင်း၌အဖြေရှိ၍ လုပ်ချင်တာဖြစ်နိုင်သည့် တိုးတက်ရေးလက်စွဲ အောင်လှိုင်

  ပုစ္ဆာတိုင်း၌အဖြေရှိ၍ လုပ်ချင်တာဖြစ်နိုင်သည့် တိုးတက်ရေးလက်စွဲ

  1300 (ကျပ်)
 • မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့်တိုးတက်အောင်မြင်စေခြင်း အောင်လှိုင်

  မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့်တိုးတက်အောင်မြင်စေခြင်း

  1800 (ကျပ်)
 • အခြေခံကျတဲ့ဂုဏ်သတင်းတည်ဆောက်ရေး အောင်လှိုင်

  အခြေခံကျတဲ့ဂုဏ်သတင်းတည်ဆောက်ရေး

  2000 (ကျပ်)