• ဗုဒ္ဓ သို့မဟုတ် အနှိုင်းမဲ့ ဦးရွှေအောင်

  ဗုဒ္ဓ သို့မဟုတ် အနှိုင်းမဲ့

  2000 (ကျပ်)
 • ဓမ္မပဒ (ယမကဝဂ်၊စိတ္တဝဂ်၊အပ္ပမာဒဝဂ်၊ပုပ္ဖဝဂ် ပေါင်းချူပ်) ဦးရွှေအောင်

  ဓမ္မပဒ (ယမကဝဂ်၊စိတ္တဝဂ်၊အပ္ပမာဒဝဂ်၊ပုပ္ဖဝဂ် ပေါင်းချူပ်)

  7000 (ကျပ်)
 • ဘ၀အမြင်သစ် ဦးရွှေအောင်

  ဘ၀အမြင်သစ်

  1000 (ကျပ်)
 • ရသစာပေ၏ရသ ဦးရွှေအောင်

  ရသစာပေ၏ရသ

  3000 (ကျပ်)
 • ဗုဒ္ဓ လောကသားတို့၏အနှိုင်းမဲ့ကျေးဇူးရှင် ဦးရွှေအောင်

  ဗုဒ္ဓ လောကသားတို့၏အနှိုင်းမဲ့ကျေးဇူးရှင်

  6000 (ကျပ်)
 • အတ္တဝါဒမှအနတ္တဝါဒသို့ခရီးစဉ် ဦးရွှေအောင်

  အတ္တဝါဒမှအနတ္တဝါဒသို့ခရီးစဉ်

  4000 (ကျပ်)
 • စာဖတ်သူများ ဦးရွှေအောင်

  စာဖတ်သူများ

  3000 (ကျပ်)
 • သံဃာ့ကျေးဇူး ဦးရွှေအောင်

  သံဃာ့ကျေးဇူး

  400 (ကျပ်)
 • ထေရဝါဒအုတ်မြစ် ဦးရွှေအောင်

  ထေရဝါဒအုတ်မြစ်

  700 (ကျပ်)
 • ဗုဒ္ဓဝါဒပေါ်ထွန်းခြင်း ဦးရွှေအောင်

  ဗုဒ္ဓဝါဒပေါ်ထွန်းခြင်း

  700 (ကျပ်)
 • ကုသိုလ်နှင့် အကုသိုလ် ဦးရွှေအောင်

  ကုသိုလ်နှင့် အကုသိုလ်

  1500 (ကျပ်)
 • အမြင်များပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အတွေးအမြင်စာစုများ ဦးရွှေအောင်

  အမြင်များပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အတွေးအမြင်စာစုများ

  1500 (ကျပ်)
 • ချမ်းသာကိုရှာဖွေခြင်း ဦးရွှေအောင်

  ချမ်းသာကိုရှာဖွေခြင်း

  1500 (ကျပ်)
 • ဘ၀အကျဉ်းသား ဦးရွှေအောင်

  ဘ၀အကျဉ်းသား

  500 (ကျပ်)
 • အိုက်ခ်မန်းစစ်ဆင်ရေး ဦးရွှေအောင်

  အိုက်ခ်မန်းစစ်ဆင်ရေး

  5500 (ကျပ်)