• ကျွန်တော့်ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း-၁ သော်တာဆွေ

  ကျွန်တော့်ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း-၁

  9000 (ကျပ်)
 • ကျွန်တော့်ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း-၂ သော်တာဆွေ

  ကျွန်တော့်ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း-၂

  9000 (ကျပ်)
 • မဟာစံအိမ်တော်ကြီး သော်တာဆွေ

  မဟာစံအိမ်တော်ကြီး

  3000 (ကျပ်)
 • ဟာသဝတ္ထုတိုများ-၄ သော်တာဆွေ

  ဟာသဝတ္ထုတိုများ-၄

  4500 (ကျပ်)
 • ဟာသ၀တ္ထုတိုများ-၁ သော်တာဆွေ

  ဟာသ၀တ္ထုတိုများ-၁

  6000 (ကျပ်)
 • နှောင်းချစ်သူနဲ့အချစ်ရူး သော်တာဆွေ

  နှောင်းချစ်သူနဲ့အချစ်ရူး

  2500 (ကျပ်)
 • ဘော့ပရစ်တီးကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဟာသဝတ္ထုတိုများ သော်တာဆွေ

  ဘော့ပရစ်တီးကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဟာသဝတ္ထုတိုများ

  2500 (ကျပ်)
 • ကြက်ဋီကာ သော်တာဆွေ

  ကြက်ဋီကာ

  2700 (ကျပ်)
 • သူ့သွေးနှင့်သူ့ဓား သော်တာဆွေ

  သူ့သွေးနှင့်သူ့ဓား

  3000 (ကျပ်)
 • ဟာသဝတ္ထုတိုများ-၃ သော်တာဆွေ

  ဟာသဝတ္ထုတိုများ-၃

  5000 (ကျပ်)
 • ဟာသဝတ္ထုတိုများ-၂ သော်တာဆွေ

  ဟာသဝတ္ထုတိုများ-၂

  6000 (ကျပ်)