• နေ့စဉ်ပြောကြားအင်္ဂလိပ်စကား ဆရာချမ်းဇော်ထက်

  နေ့စဉ်ပြောကြားအင်္ဂလိပ်စကား

  3500 (ကျပ်)
 • ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အင်္ဂလိပ်မိန့်ခွန်းများနှင့်အင်တာဗျူးများ ဆရာချမ်းဇော်ထက်

  ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အင်္ဂလိပ်မိန့်ခွန်းများနှင့်အင်တာဗျူးများ

  6000 (ကျပ်)
 • ကောင်းလိုက်တဲ့အတွေး လှလိုက်တဲ့အရေး ဆရာချမ်းဇော်ထက်

  ကောင်းလိုက်တဲ့အတွေး လှလိုက်တဲ့အရေး

  4000 (ကျပ်)
 • Unseen လွယ်လွယ်ဖြေကြမယ် ဆရာချမ်းဇော်ထက်

  Unseen လွယ်လွယ်ဖြေကြမယ်

  5000 (ကျပ်)
 • အတွေးထက်ထက်အရေးသွက်သွက် ဆရာချမ်းဇော်ထက်

  အတွေးထက်ထက်အရေးသွက်သွက်

  4000 (ကျပ်)
 • လိုရင်းတိုရှင်းဗီဒီယိုအင်္ဂလိပ်စကားပြော ဆရာချမ်းဇော်ထက်

  လိုရင်းတိုရှင်းဗီဒီယိုအင်္ဂလိပ်စကားပြော

  3000 (ကျပ်)
 • ၁၀ တန်း အင်္ဂလိပ်စာ ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်အမှားအမှန်(အတွဲ ၂) ဆရာချမ်းဇော်ထက်

  ၁၀ တန်း အင်္ဂလိပ်စာ ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်အမှားအမှန်(အတွဲ ၂)

  4000 (ကျပ်)
 • လျှပ်တစ်ပြက်အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဆရာချမ်းဇော်ထက်

  လျှပ်တစ်ပြက်အင်္ဂလိပ်စကားပြော

  3500 (ကျပ်)
 • ၁၀ တန်း အင်္ဂလိပ်စာ ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်အမှားအမှန်(အတွဲ ၁) ဆရာချမ်းဇော်ထက်

  ၁၀ တန်း အင်္ဂလိပ်စာ ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်အမှားအမှန်(အတွဲ ၁)

  4000 (ကျပ်)
 • ရှင်သန်ပြောကြားအင်္ဂလိပ်စကား ဆရာချမ်းဇော်ထက်

  ရှင်သန်ပြောကြားအင်္ဂလိပ်စကား

  6000 (ကျပ်)
 • Multiple Choice အမှန်ရွေးချယ် ဖြေကြမယ် ဆရာချမ်းဇော်ထက်

  Multiple Choice အမှန်ရွေးချယ် ဖြေကြမယ်

  4000 (ကျပ်)
 • လျှပ်တစ်ပြက်အင်္ဂလိပ်စကားပြော(အတွဲ ၂) ဆရာချမ်းဇော်ထက်

  လျှပ်တစ်ပြက်အင်္ဂလိပ်စကားပြော(အတွဲ ၂)

  3500 (ကျပ်)
 • နှစ်ပွင့်ဆိုင်ဗီဒီယိုအင်္ဂလိပ်စကားပြော ဆရာချမ်းဇော်ထက်

  နှစ်ပွင့်ဆိုင်ဗီဒီယိုအင်္ဂလိပ်စကားပြော

  3000 (ကျပ်)