• ပန်ထွာဘုရင်မ စိမ့် (ပညာရေး)

  ပန်ထွာဘုရင်မ

  2500 (ကျပ်)
 • ရာဇဓာတုကလျာ စိမ့် (ပညာရေး)

  ရာဇဓာတုကလျာ

  2500 (ကျပ်)
 • ရှင်မွေ့နွန်း၊ မင်းနန္ဒာ အချစ်ကြီးသူများ စိမ့် (ပညာရေး)

  ရှင်မွေ့နွန်း၊ မင်းနန္ဒာ အချစ်ကြီးသူများ

  1500 (ကျပ်)
 • ရှမ်းမင်းသမီးလေး စောမွန်လှ စိမ့် (ပညာရေး)

  ရှမ်းမင်းသမီးလေး စောမွန်လှ

  2000 (ကျပ်)
 • ဧကရီဘုရင်မကြီးရှင်စောပု စိမ့် (ပညာရေး)

  ဧကရီဘုရင်မကြီးရှင်စောပု

  2500 (ကျပ်)