• မေတ္တာရှင်မလေး ပေါ်လီယာနာ ထင်လင်း

  မေတ္တာရှင်မလေး ပေါ်လီယာနာ

  3500 (ကျပ်)
 • အဆိပ် ထင်လင်း

  အဆိပ်

  3000 (ကျပ်)
 • ပလိပ် ထင်လင်း

  ပလိပ်

  5000 (ကျပ်)
 • တစ်ကျွန်းစံ၏အပြန်လမ်း ထင်လင်း

  တစ်ကျွန်းစံ၏အပြန်လမ်း

  4000 (ကျပ်)
 • ပုလဲတေးသံ ထင်လင်း

  ပုလဲတေးသံ

  1500 (ကျပ်)
 • ကီလီမန်ဂျရိုမှာဝေသောနှင်းနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ ကျော်အောင်

  ကီလီမန်ဂျရိုမှာဝေသောနှင်းနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ

  2000 (ကျပ်)
 • ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ် ထင်လင်း

  ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်

  3000 (ကျပ်)
 • ၀တ္ထုရေးဆရာ ထင်လင်း

  ၀တ္ထုရေးဆရာ

  1500 (ကျပ်)
 • စည်းအပြင်ကလူ ထင်လင်း

  စည်းအပြင်ကလူ

  2000 (ကျပ်)
 • ၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ် ဒုတိယအုပ် ထင်လင်း

  ၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ် ဒုတိယအုပ်

  5000 (ကျပ်)