• ကနောင်မင်းသားနှင့် လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင် တက္ကသိုလ်စိန်တင်

  ကနောင်မင်းသားနှင့် လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်

  2000 (ကျပ်)
 • နန်းမတော်မယ်နုရှာပုံတော် တက္ကသိုလ်စိန်တင်

  နန်းမတော်မယ်နုရှာပုံတော်

  3000 (ကျပ်)
 • မင်းတုန်းမင်း၏ နောက်ဆုံးနေ့များ တက္ကသိုလ်စိန်တင်

  မင်းတုန်းမင်း၏ နောက်ဆုံးနေ့များ

  2600 (ကျပ်)
 • မြင်ကွန်းနှင့်ကနောင် ရတနာပုံလျှို့ဝှက်ဇာတ်လမ်းများ တက္ကသိုလ်စိန်တင်

  မြင်ကွန်းနှင့်ကနောင် ရတနာပုံလျှို့ဝှက်ဇာတ်လမ်းများ

  2500 (ကျပ်)
 • အိုဘယ့် ရာဇကုမာရ် သားကောင်းရတနာ တက္ကသိုလ်စိန်တင်

  အိုဘယ့် ရာဇကုမာရ် သားကောင်းရတနာ

  2500 (ကျပ်)
 • သီပေါဘုရင်နှင့် စုဖုရားလတ် တက္ကသိုလ်စိန်တင်

  သီပေါဘုရင်နှင့် စုဖုရားလတ်

  2500 (ကျပ်)
 • အကျဉ်းခံသီပေါ တက္ကသိုလ်စိန်တင်

  အကျဉ်းခံသီပေါ

  2500 (ကျပ်)
 • ပတ္တမြားငမောက်နှင့် ရတနာပုံနန်းတွင်းလျှို့ဝှက်ဇာတ်လမ်းများ တက္ကသိုလ်စိန်တင်

  ပတ္တမြားငမောက်နှင့် ရတနာပုံနန်းတွင်းလျှို့ဝှက်ဇာတ်လမ်းများ

  2500 (ကျပ်)
 • ဧကရီမဖုရား (ရတနာပုံနန်း၏အတွင်းရေးဇာတ်လမ်းများ) တက္ကသိုလ်စိန်တင်

  ဧကရီမဖုရား (ရတနာပုံနန်း၏အတွင်းရေးဇာတ်လမ်းများ)

  2500 (ကျပ်)