• ရေမျောကမ်းမဲ့ပွဲတော် စိုးဘားဒိုင်

  ရေမျောကမ်းမဲ့ပွဲတော်

  5000 (ကျပ်)
 • ရေစီးကြောင်းများတဲ့ပင်လယ် စိုးဘားဒိုင်

  ရေစီးကြောင်းများတဲ့ပင်လယ်

  3000 (ကျပ်)
 • အောက်ခေါင်းကြီး စိုးဘားဒိုင်

  အောက်ခေါင်းကြီး

  5000 (ကျပ်)