• ရှင်သန်ခွင့် စိန်ဝင်းစိန်

  ရှင်သန်ခွင့်

  4000 (ကျပ်)
 • ဝါဆောက ရုပ်သေးဆရာလေး စိန်ဝင်းစိန်

  ဝါဆောက ရုပ်သေးဆရာလေး

  4000 (ကျပ်)
 • မိုင်ပေါင်းတစ်ထောင် မြောက်ကိုရီးယားမှလွတ်မြောက်ခြင်း စိန်ဝင်းစိန်

  မိုင်ပေါင်းတစ်ထောင် မြောက်ကိုရီးယားမှလွတ်မြောက်ခြင်း

  3000 (ကျပ်)
 • စကားအလှ စာအလှ စိန်ဝင်းစိန်

  စကားအလှ စာအလှ

  5000 (ကျပ်)
 • အနှစ်ချုပ် ရုပ်ပုံလွှာ စိန်ဝင်းစိန်

  အနှစ်ချုပ် ရုပ်ပုံလွှာ

  3000 (ကျပ်)
 • အာဏာရှင်တို့၏သားမြေးများ စိန်ဝင်းစိန်

  အာဏာရှင်တို့၏သားမြေးများ

  4000 (ကျပ်)