• ပါစီဂျက်ဆန်နှင့်အိုလံပစ်နတ်ဘုရားများ(ကျိန်စာသင့်ဓား) ကောင်းမြတ်လွန်းသော်

  ပါစီဂျက်ဆန်နှင့်အိုလံပစ်နတ်ဘုရားများ(ကျိန်စာသင့်ဓား)

  6000 (ကျပ်)
 • ပါစီဂျက်ဆန်နှင့်အိုလံပစ်နတ်ဘုရားများ(ဒမ်မီဂေါမှတ်စုများ) ကောင်းမြတ်လွန်းသော်

  ပါစီဂျက်ဆန်နှင့်အိုလံပစ်နတ်ဘုရားများ(ဒမ်မီဂေါမှတ်စုများ)

  2500 (ကျပ်)
 • ပါစီဂျက်ဆန်နှင့်အိုလံပစ်နတ်ဘုရားများ(မှော်ဝင်္ကပါတိုက်ပွဲ) ကောင်းမြတ်လွန်းသော်

  ပါစီဂျက်ဆန်နှင့်အိုလံပစ်နတ်ဘုရားများ(မှော်ဝင်္ကပါတိုက်ပွဲ)

  5500 (ကျပ်)
 • မုဆိုးကြီး အယ်လင်ကွာတာမိန်းနှင့် ဆော်လမွန်ဘုရင်၏ရတနာသိုက် မင်းယုဝေ

  မုဆိုးကြီး အယ်လင်ကွာတာမိန်းနှင့် ဆော်လမွန်ဘုရင်၏ရတနာသိုက်

  2000 (ကျပ်)
 • ပါစီဂျက်ဆန်နှင့်အိုလံပစ်နတ်ဘုရားများ(ကမ္ဘာဦးကျိန်စာ) ကောင်းမြတ်လွန်းသော်

  ပါစီဂျက်ဆန်နှင့်အိုလံပစ်နတ်ဘုရားများ(ကမ္ဘာဦးကျိန်စာ)

  5000 (ကျပ်)
 • ဟူးကောင်းတောင်ကြား ဖိုးကျော့

  ဟူးကောင်းတောင်ကြား

  1800 (ကျပ်)
 • ပါစီဂျက်ဆန်နှင့်အိုလံပစ်နတ်ဘုရားများ(မိုးကြိုးခိုးသူ) ကောင်းမြတ်လွန်းသော်

  ပါစီဂျက်ဆန်နှင့်အိုလံပစ်နတ်ဘုရားများ(မိုးကြိုးခိုးသူ)

  5000 (ကျပ်)
 • ပါစီဂျက်ဆန်နှင့်အိုလံပစ်နတ်ဘုရားများ(မိစ္ဆာပင်လယ်) ကောင်းမြတ်လွန်းသော်

  ပါစီဂျက်ဆန်နှင့်အိုလံပစ်နတ်ဘုရားများ(မိစ္ဆာပင်လယ်)

  3500 (ကျပ်)
 • ဂန္ဓာရီသမား အယူမှားသော် ဖိုးကျော့

  ဂန္ဓာရီသမား အယူမှားသော်

  2500 (ကျပ်)
 • ရဲဘော် ရဲသော်မသေ ဘသန်း(ဓမ္မိက)

  ရဲဘော် ရဲသော်မသေ

  4300 (ကျပ်)
 • ပိုးဖလံတို့၏ ကံကြမ္မာ လင်းဝိုင်

  ပိုးဖလံတို့၏ ကံကြမ္မာ

  2100 (ကျပ်)