• ငှက်ကလေး မင်းလူ

  ငှက်ကလေး

  3000 (ကျပ်)
 • သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အကြောင်း မင်းလူ

  သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အကြောင်း

  2000 (ကျပ်)
 • ရယ်မောခြင်းလက်ကျန် မင်းလူ

  ရယ်မောခြင်းလက်ကျန်

  2500 (ကျပ်)
 • မင်းလူကဗျာပေါင်းချုပ် မင်းလူ

  မင်းလူကဗျာပေါင်းချုပ်

  5000 (ကျပ်)
 • ရယ်မောခြင်းပေါင်းချုပ် မင်းလူ

  ရယ်မောခြင်းပေါင်းချုပ်

  9500 (ကျပ်)
 • ပန်းကျောင်း မင်းလူ

  ပန်းကျောင်း

  2800 (ကျပ်)
 • အက်ဆေးပေါင်းချုပ် မင်းလူ

  အက်ဆေးပေါင်းချုပ်

  7000 (ကျပ်)
 • ရင်ထဲကဆောင်းရာသီ မင်းလူ

  ရင်ထဲကဆောင်းရာသီ

  2500 (ကျပ်)