• သူစိတ်ဓာတ်ကျတိုင်းဖတ်ဖို့ မိုးရှင်း(IMT)

  သူစိတ်ဓာတ်ကျတိုင်းဖတ်ဖို့

  2000 (ကျပ်)
 • 1-Page Marketing Plan မိုးရှင်း(IMT)

  1-Page Marketing Plan

  4000 (ကျပ်)
 • လက်ဆောင် မိုးရှင်း(IMT)

  လက်ဆောင်

  2000 (ကျပ်)
 • ဖာရာရီလမ်းခွဲ မိုးရှင်း(IMT)

  ဖာရာရီလမ်းခွဲ

  2500 (ကျပ်)
 • အမှောင်ထုထဲက မြစ်တစ်စင်း မိုးရှင်း(IMT)

  အမှောင်ထုထဲက မြစ်တစ်စင်း

  4000 (ကျပ်)
 • အင်္ဂလိပ်စကားအမြန်ဆုံးပြောတတ်ဖို့ မိုးရှင်း(IMT)

  အင်္ဂလိပ်စကားအမြန်ဆုံးပြောတတ်ဖို့

  2000 (ကျပ်)