• တို့များအရွယ်ညောင်းခဲ့ရင်ကွယ် ရဲမြလွင်

  တို့များအရွယ်ညောင်းခဲ့ရင်ကွယ်

  4000 (ကျပ်)
 • တော့တိုကျန် ရဲမြလွင်

  တော့တိုကျန်

  3500 (ကျပ်)
 • ၀မ်းကျူအိတ်ဖိုး အတွဲ - ၂ ရဲမြလွင်

  ၀မ်းကျူအိတ်ဖိုး အတွဲ – ၂

  8000 (ကျပ်)
 • ၀မ်းကျူအိတ်ဖိုး အတွဲ -၃ ရဲမြလွင်

  ၀မ်းကျူအိတ်ဖိုး အတွဲ -၃

  9000 (ကျပ်)
 • လေပြည်ကလေး၏ တေးဆိုသံနှင့် ပင်ဘောလုံး ၁၉၇၃ ရဲမြလွင်

  လေပြည်ကလေး၏ တေးဆိုသံနှင့် ပင်ဘောလုံး ၁၉၇၃

  4500 (ကျပ်)
 • သိုးရိုင်းလိုက်ဖမ်းစွန့်စားခန်း ရဲမြလွင်

  သိုးရိုင်းလိုက်ဖမ်းစွန့်စားခန်း

  6300 (ကျပ်)
 • ထူးခြားလာသောနေရာနှင့်ပြီးဆုံးသွားသောကမ္ဘာ ရဲမြလွင်

  ထူးခြားလာသောနေရာနှင့်ပြီးဆုံးသွားသောကမ္ဘာ

  10000 (ကျပ်)
 • ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စ ရဲမြလွင်

  ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စ

  4000 (ကျပ်)
 • ၀မ်းကျူအိတ်ဖိုး ရဲမြလွင်

  ၀မ်းကျူအိတ်ဖိုး

  8000 (ကျပ်)
 • မူရာကာမိ၏မူရာကာမိ ရဲမြလွင်

  မူရာကာမိ၏မူရာကာမိ

  4000 (ကျပ်)
 • စစ်သူကြီးကိုသတ်ပစ်ခြင်း ရဲမြလွင်

  စစ်သူကြီးကိုသတ်ပစ်ခြင်း

  12000 (ကျပ်)
 • ဟိုက္ကုကဗျာချစ်စရာ ရဲမြလွင်

  ဟိုက္ကုကဗျာချစ်စရာ

  2500 (ကျပ်)
 • ယုန်ရုပ်ဖန်တုံးလေး ရဲမြလွင်

  ယုန်ရုပ်ဖန်တုံးလေး

  3500 (ကျပ်)
 • ခွပ်ဒေါင်းဧကရီ သို့မဟုတ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ဘဝခရီး ရဲမြလွင်

  ခွပ်ဒေါင်းဧကရီ သို့မဟုတ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ဘဝခရီး

  8000 (ကျပ်)
 • ပြည်သူ့ဒေဝီနှင့် အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ရဲမြလွင်

  ပြည်သူ့ဒေဝီနှင့် အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ

  5500 (ကျပ်)