• က္ကစ္ဆာသယစိတ်ပညာ(ပ-ဒု-တ သုံးအုပ်တွဲ) ပီမိုးနင်း

  က္ကစ္ဆာသယစိတ်ပညာ(ပ-ဒု-တ သုံးအုပ်တွဲ)

  2200 (ကျပ်)
 • လူစွမ်းလူစဖြင့်ကြီးပွားနိုင်သော အရင်းမစိုက်ချွေတာရေးလက်စွဲ ပီမိုးနင်း

  လူစွမ်းလူစဖြင့်ကြီးပွားနိုင်သော အရင်းမစိုက်ချွေတာရေးလက်စွဲ

  1500 (ကျပ်)
 • လူပေါ်ကလူနှင့်ချမ်းသာရေးလမ်းညွှန် ပီမိုးနင်း

  လူပေါ်ကလူနှင့်ချမ်းသာရေးလမ်းညွှန်

  1800 (ကျပ်)
 • နေရီရီ ပီမိုးနင်း

  နေရီရီ

  1800 (ကျပ်)
 • မိန်းမစိတ်ကျမ်း ပီမိုးနင်း

  မိန်းမစိတ်ကျမ်း

  1300 (ကျပ်)
 • နေညိုညို ပီမိုးနင်း

  နေညိုညို

  2200 (ကျပ်)
 • အောင်မြင်ခြင်း၏ဘုရင်ဆောင်းပါးများ ပီမိုးနင်း

  အောင်မြင်ခြင်း၏ဘုရင်ဆောင်းပါးများ

  1300 (ကျပ်)
 • ပွဲစားကြီးသားအဖနှင့်မြမြ ပီမိုးနင်း

  ပွဲစားကြီးသားအဖနှင့်မြမြ

  1300 (ကျပ်)
 • သားဂုဏ်ရည် ပီမိုးနင်း

  သားဂုဏ်ရည်

  1500 (ကျပ်)
 • ပီမိုးနင်း၏ ပီမိုနင်းနီတိများ ပီမိုးနင်း

  ပီမိုးနင်း၏ ပီမိုနင်းနီတိများ

  1000 (ကျပ်)
 • ဘီအေမောင်တင့်နှင့် ကချေသည်မယ်မြင့် ပီမိုးနင်း

  ဘီအေမောင်တင့်နှင့် ကချေသည်မယ်မြင့်

  1300 (ကျပ်)
 • ကြီးပွားရေးလမ်းညွှန် ပီမိုးနင်း

  ကြီးပွားရေးလမ်းညွှန်

  1000 (ကျပ်)
 • ဘုန်းမောင့်တွက်တာ ပီမိုးနင်း

  ဘုန်းမောင့်တွက်တာ

  1500 (ကျပ်)
 • မယ်ယက္ခ ပီမိုးနင်း

  မယ်ယက္ခ

  1500 (ကျပ်)
 • လုပ်တိုင်းမခံ ပီမိုးနင်း

  လုပ်တိုင်းမခံ

  500 (ကျပ်)
 • သင်းတို့အကြံ ပီမိုးနင်း

  သင်းတို့အကြံ

  1300 (ကျပ်)