• ဘုရားသခင်ပေးသော ဉာဏ်ပညာဖြင့်ခေါင်းဆောင်ခြင်း စောဒေးဗစ်

  ဘုရားသခင်ပေးသော ဉာဏ်ပညာဖြင့်ခေါင်းဆောင်ခြင်း

  5000 (ကျပ်)
 • အချင်းချင်းလေးစားမှုဖြင့်အလင်းပြခြင်း စောဒေးဗစ်

  အချင်းချင်းလေးစားမှုဖြင့်အလင်းပြခြင်း

  5000 (ကျပ်)
 • ပရောဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှု စောဒေးဗစ်

  ပရောဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှု

  3000 (ကျပ်)
 • အောင်မြင်သူများလျှောက်သည့်လမ်း စောဒေးဗစ်

  အောင်မြင်သူများလျှောက်သည့်လမ်း

  3500 (ကျပ်)