• မိလိန္ဒပဥှာ ဦးသော်ဇင်

  မိလိန္ဒပဥှာ

  3500 (ကျပ်)
 • မဟာဘာရတနှင့်ဘဝဝါဂီတ ဦးသော်ဇင်

  မဟာဘာရတနှင့်ဘဝဝါဂီတ

  3000 (ကျပ်)
 • အဘိဓမ္မာ ဦးသော်ဇင်

  အဘိဓမ္မာ

  1700 (ကျပ်)
 • မြတ်စွာဘုရား၏ဥဒါန်းစကားများ ဦးသော်ဇင်

  မြတ်စွာဘုရား၏ဥဒါန်းစကားများ

  2000 (ကျပ်)
 • ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဦးသော်ဇင်

  ဝိသုဒ္ဓိမဂ်

  2500 (ကျပ်)
 • ဗုဒ္ဓဝါဒအနှစ်သာရ ဓမ္မပဒ ဦးသော်ဇင်

  ဗုဒ္ဓဝါဒအနှစ်သာရ ဓမ္မပဒ

  3500 (ကျပ်)
 • ရာဇဝင်ကျော်မြန်မာစစ်သည်တော် ဦးသော်ဇင်

  ရာဇဝင်ကျော်မြန်မာစစ်သည်တော်

  2500 (ကျပ်)
 • နန်းစဉ်ပုစ္ဆာ ဦးသော်ဇင်

  နန်းစဉ်ပုစ္ဆာ

  2000 (ကျပ်)
 • ဧတဒဂ်ဝတ္ထု ဦးသော်ဇင်

  ဧတဒဂ်ဝတ္ထု

  3200 (ကျပ်)
 • နတ်သဘင်အစည်းအဝေးမှဗုဒ္ဓဓမ္မခြောက်စောင်တွဲ ဦးသော်ဇင်

  နတ်သဘင်အစည်းအဝေးမှဗုဒ္ဓဓမ္မခြောက်စောင်တွဲ

  1300 (ကျပ်)
 • ကိုးတိုင်းကိုးဌာန ဗုဒ္ဓဓမ္မနိုင်ငံတော် ဦးသော်ဇင်

  ကိုးတိုင်းကိုးဌာန ဗုဒ္ဓဓမ္မနိုင်ငံတော်

  2500 (ကျပ်)
 • ဓမ္မပဒ ဦးသော်ဇင်

  ဓမ္မပဒ

  1800 (ကျပ်)
 • စွယ်စုံကျော်ထင် ဦးသော်ဇင်

  စွယ်စုံကျော်ထင်

  4000 (ကျပ်)
 • နိဗ္ဗာန် ဦးသော်ဇင်

  နိဗ္ဗာန်

  4000 (ကျပ်)