• ငွေကြေးပညာရှင်မဟုတ်သူမန်နေဂျာများအတွက်ငွေကြေးပညာ ရဲညွန့် (မဟာဝိဇ္ဇာ)

    ငွေကြေးပညာရှင်မဟုတ်သူမန်နေဂျာများအတွက်ငွေကြေးပညာ

    2500 (ကျပ်)
  • အခြားသူများအား တွန်းအားပေးရန်နည်းလမ်း ၁၀၀ ရဲညွန့် (မဟာဝိဇ္ဇာ)

    အခြားသူများအား တွန်းအားပေးရန်နည်းလမ်း ၁၀၀

    3500 (ကျပ်)