• ပင်လယ်ပြာနှင့်တံငါအို မောင်ဆုရှင်

    ပင်လယ်ပြာနှင့်တံငါအို

    1900 (ကျပ်)
  • အသေးအမွှားအရေးမထားဖို့နည်းလမ်း ၁၀၀ မောင်ဆုရှင်

    အသေးအမွှားအရေးမထားဖို့နည်းလမ်း ၁၀၀

    3000 (ကျပ်)