• သွေးချို-ဆီးချို ရောဂါကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်မှန်ကန်သည့်စားသောက်နည်း ဒေါက်တာလှကြည်

    သွေးချို-ဆီးချို ရောဂါကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်မှန်ကန်သည့်စားသောက်နည်း

    2000 (ကျပ်)