• ဆည်းလည်းညည်းသံခေါင်းလောင်းသံနှင့်အခြားရသဝတ္ထုစုစည်းမှုများ စုရည်မိုး

    ဆည်းလည်းညည်းသံခေါင်းလောင်းသံနှင့်အခြားရသဝတ္ထုစုစည်းမှုများ

    3500 (ကျပ်)