• ဒီမိုကရေစီပျောက်ရင်အာဏာရှင်အောက်ပြန်ရောက်မယ်နှင့် နေ့စဉ်နိုင်ငံရေးအတွေးများ ဖိုးရာဇာ (မအူပင်)

    ဒီမိုကရေစီပျောက်ရင်အာဏာရှင်အောက်ပြန်ရောက်မယ်နှင့် နေ့စဉ်နိုင်ငံရေးအတွေးများ

    3000 (ကျပ်)
  • နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကို ဘယ်သူတွေပိုင်သလဲ ဖိုးရာဇာ (မအူပင်)

    နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကို ဘယ်သူတွေပိုင်သလဲ

    2500 (ကျပ်)