• လုပ်ငန်းခွင်ကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းခြင်း ဦးလှမင်း

  လုပ်ငန်းခွင်ကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းခြင်း

  2000 (ကျပ်)
 • ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများလက်စွဲ ဦးလှမင်း

  ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများလက်စွဲ

  3500 (ကျပ်)
 • ခေါင်းဆောင်တိုင်းသိသင့်သောလမ်းညွှန်မှုနည်းလမ်းများ ဦးလှမင်း

  ခေါင်းဆောင်တိုင်းသိသင့်သောလမ်းညွှန်မှုနည်းလမ်းများ

  2500 (ကျပ်)
 • အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စစ်တက္ကသိုလ်မှာသင်ကြားပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပညာ ဦးလှမင်း

  အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စစ်တက္ကသိုလ်မှာသင်ကြားပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပညာ

  3500 (ကျပ်)
 • အခြေပြုခေါင်းဆောင်မှုပညာ ဦးလှမင်း

  အခြေပြုခေါင်းဆောင်မှုပညာ

  1500 (ကျပ်)
 • မန်နေဂျာလက်စွဲ ဦးလှမင်း

  မန်နေဂျာလက်စွဲ

  2000 (ကျပ်)
 • အရှုံးမှသည်အောင်ပွဲဆီသို့ ဦးလှမင်း

  အရှုံးမှသည်အောင်ပွဲဆီသို့

  3500 (ကျပ်)
 • ဆယ်ကျော်သက်တို့ရဲ့လျှို့ဝှက်စွမ်းအား ဦးလှမင်း

  ဆယ်ကျော်သက်တို့ရဲ့လျှို့ဝှက်စွမ်းအား

  2500 (ကျပ်)
 • HP ရဲ့ကျင့်ထုံး ဦးလှမင်း

  HP ရဲ့ကျင့်ထုံး

  3000 (ကျပ်)
 • ခေါင်းဆောင်တိုင်းတွင်ရှိအပ်သည့်ခေါင်းဆောင်လက္ခဏာ ၂၁ ရပ် ဦးလှမင်း

  ခေါင်းဆောင်တိုင်းတွင်ရှိအပ်သည့်ခေါင်းဆောင်လက္ခဏာ ၂၁ ရပ်

  4500 (ကျပ်)
 • လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်ဆွန်ဇူး၏လမ်းပြမှတ်တိုင်များ ဦးလှမင်း

  လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်ဆွန်ဇူး၏လမ်းပြမှတ်တိုင်များ

  4000 (ကျပ်)
 • ရွှေမိုးငွေမိုးများရွာစေသူတို့၏လျှို့ဝှက်ချက်များ ဦးလှမင်း

  ရွှေမိုးငွေမိုးများရွာစေသူတို့၏လျှို့ဝှက်ချက်များ

  2500 (ကျပ်)
 • စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်စေမယ့်လျှို့ဝှက်ချက်များ ဦးလှမင်း

  စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်စေမယ့်လျှို့ဝှက်ချက်များ

  3500 (ကျပ်)
 • တနင်္လာနံနက်ခင်းရဲ့မင်္ဂလာရှိသောရွေးချယ်မှု ဦးလှမင်း

  တနင်္လာနံနက်ခင်းရဲ့မင်္ဂလာရှိသောရွေးချယ်မှု

  2500 (ကျပ်)