• သင်ခဲ့ရသမျှစီးပွားရေးသင်ခန်းစာ ၁၀၁ ချက် မြနှင်းဆီ

  သင်ခဲ့ရသမျှစီးပွားရေးသင်ခန်းစာ ၁၀၁ ချက်

  5000 (ကျပ်)
 • သင့်အလုပ်သည် သင့်တန်ဖိုး မြနှင်းဆီ

  သင့်အလုပ်သည် သင့်တန်ဖိုး

  4000 (ကျပ်)
 • ဆုံးဖြတ်ချက်ချနည်း မြနှင်းဆီ

  ဆုံးဖြတ်ချက်ချနည်း

  3000 (ကျပ်)
 • စိတ်စွမ်းအားလျှို့ဝှက်ချက်များ မြနှင်းဆီ

  စိတ်စွမ်းအားလျှို့ဝှက်ချက်များ

  3000 (ကျပ်)
 • မင်ဒဲလားထွင်သောလမ်း မြနှင်းဆီ

  မင်ဒဲလားထွင်သောလမ်း

  3000 (ကျပ်)
 • ဘဝတွင် ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လှုပ်ရှားခြင်း မြနှင်းဆီ

  ဘဝတွင် ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လှုပ်ရှားခြင်း

  3000 (ကျပ်)
 • ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှတ်စုငယ် မြနှင်းဆီ

  ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှတ်စုငယ်

  4000 (ကျပ်)
 • သွက်လက်ထက်မြက်မှုရှိသော ငွေရေးကြေးရေးစီမံအုပ်ချုပ်မှု မြနှင်းဆီ

  သွက်လက်ထက်မြက်မှုရှိသော ငွေရေးကြေးရေးစီမံအုပ်ချုပ်မှု

  3000 (ကျပ်)
 • အံ့ဖွယ်တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတိုများ မြနှင်းဆီ

  အံ့ဖွယ်တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတိုများ

  4500 (ကျပ်)
 • ယနေ့မှစပိုမိုကောင်းမွန်သောဖခင်ဘဝ မြနှင်းဆီ

  ယနေ့မှစပိုမိုကောင်းမွန်သောဖခင်ဘဝ

  5000 (ကျပ်)
 • သင့်လုပ်ငန်းတွင်မွေ့လျော်ရန် နည်းလမ်း ၁၀၁ သွယ် မြနှင်းဆီ

  သင့်လုပ်ငန်းတွင်မွေ့လျော်ရန် နည်းလမ်း ၁၀၁ သွယ်

  2000 (ကျပ်)
 • မြေးကလေးသို့ပေးစာများ မြနှင်းဆီ

  မြေးကလေးသို့ပေးစာများ

  2500 (ကျပ်)
 • အံ့ဖွယ်တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတိုများ-၄ မြနှင်းဆီ

  အံ့ဖွယ်တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတိုများ-၄

  2500 (ကျပ်)
 • အံ့ဖွယ်တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတိုများ-၂ မြနှင်းဆီ

  အံ့ဖွယ်တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတိုများ-၂

  3500 (ကျပ်)
 • အောင်မြင်မှု မြနှင်းဆီ

  အောင်မြင်မှု

  3000 (ကျပ်)
 • ထူးခြားအောင်လုပ်ပါ မြနှင်းဆီ

  ထူးခြားအောင်လုပ်ပါ

  5000 (ကျပ်)
 • အံ့ဖွယ်တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတိုများ-၅ မြနှင်းဆီ

  အံ့ဖွယ်တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတိုများ-၅

  3500 (ကျပ်)
 • အံ့ဖွယ်တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတိုများ-၃ မြနှင်းဆီ

  အံ့ဖွယ်တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတိုများ-၃

  3500 (ကျပ်)