• ကမ်းခြေပေါ်မှာ ကက်ဖကာ မိုးသက်ဟန်

  ကမ်းခြေပေါ်မှာ ကက်ဖကာ

  6000 (ကျပ်)
 • နော်ဝေဂျီယန်ဝုဒ် မိုးသက်ဟန်

  နော်ဝေဂျီယန်ဝုဒ်

  5500 (ကျပ်)
 • လန်ဇာရိုတီ မိုးသက်ဟန်

  လန်ဇာရိုတီ

  2000 (ကျပ်)
 • ချစ်သူ မိုးသက်ဟန်

  ချစ်သူ

  3000 (ကျပ်)
 • သီးခြားနယ်နိမိတ် မိုးသက်ဟန်

  သီးခြားနယ်နိမိတ်

  2000 (ကျပ်)
 • အလှပဆုံးဒဏ်ရာ မိုးသက်ဟန်

  အလှပဆုံးဒဏ်ရာ

  6500 (ကျပ်)
 • မြန်မာပြည်က ကလေးစစ်သား မိုးသက်ဟန်

  မြန်မာပြည်က ကလေးစစ်သား

  4000 (ကျပ်)
 • ငါတွေးသည် ထို့ကြောင့် ဒေးကားမရှိ မိုးသက်ဟန်

  ငါတွေးသည် ထို့ကြောင့် ဒေးကားမရှိ

  2000 (ကျပ်)