• ပွင့်သောပန်းတိုင်းမွှေးစေလို ကောင်းမြတ်

  ပွင့်သောပန်းတိုင်းမွှေးစေလို

  2000 (ကျပ်)
 • တောင်တွေပေါ်ကတိမ် တိမ်တွေပေါ်ကလမ်း ကောင်းမြတ်

  တောင်တွေပေါ်ကတိမ် တိမ်တွေပေါ်ကလမ်း

  3500 (ကျပ်)
 • မိုးညရစ်သမ် ကောင်းမြတ်

  မိုးညရစ်သမ်

  4000 (ကျပ်)