• တောင်တွေပေါ်ကတိမ် တိမ်တွေပေါ်ကလမ်း ကောင်းမြတ်

  တောင်တွေပေါ်ကတိမ် တိမ်တွေပေါ်ကလမ်း

  3500 (ကျပ်)
 • ပွင့်သောပန်းတိုင်းမွှေးစေလို ကောင်းမြတ်

  ပွင့်သောပန်းတိုင်းမွှေးစေလို

  2000 (ကျပ်)
 • မိုးညရစ်သမ် ကောင်းမြတ်

  မိုးညရစ်သမ်

  4000 (ကျပ်)
 • ပန်းပျိုးနည်း သံမဏိစည်းမျဉ်းများ(၁) ကောင်းမြတ်

  ပန်းပျိုးနည်း သံမဏိစည်းမျဉ်းများ(၁)

  3000 (ကျပ်)