• လက်တွေ့ဘာသာပြန်နည်း လှသမိန်

  လက်တွေ့ဘာသာပြန်နည်း

  1700 (ကျပ်)
 • စိတ်ပျိုးထောင်နည်း လှသမိန်

  စိတ်ပျိုးထောင်နည်း

  2500 (ကျပ်)
 • ငုပ်မိသဲတိုင် တက်နိုင်ဖျားရောက် လှသမိန်

  ငုပ်မိသဲတိုင် တက်နိုင်ဖျားရောက်

  2300 (ကျပ်)
 • တီထွင်မှုသမိုင်းကြောင်း လှသမိန်

  တီထွင်မှုသမိုင်းကြောင်း

  4000 (ကျပ်)
 • လင်တော် လင်ကောင်း လှသမိန်

  လင်တော် လင်ကောင်း

  1500 (ကျပ်)
 • အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်း၊အင်္ဂလိပ်နာမဝိသေသနများ လှသမိန်

  အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်း၊အင်္ဂလိပ်နာမဝိသေသနများ

  6000 (ကျပ်)
 • ဉာဏ်ကောင်းအောင်လုပ်နည်း လှသမိန်

  ဉာဏ်ကောင်းအောင်လုပ်နည်း

  700 (ကျပ်)