• ပေါ်ပြူလစ်ဇင် ဘိုဘိုဝင်း

    ပေါ်ပြူလစ်ဇင်

    2500 (ကျပ်)