• တရုတ်လူမျိုးတို့ ကြီးပွားတိုးတက်စေဖို့ ကြိုးစားကြသည့် နည်းလမ်းများ အောင်ကို(တောင်ငူ)

    တရုတ်လူမျိုးတို့ ကြီးပွားတိုးတက်စေဖို့ ကြိုးစားကြသည့် နည်းလမ်းများ

    5000 (ကျပ်)
  • အောင်မြင်သူတို့ပြုလေ့ရှိသောအချက်ပေါင်း-၁၀၀ အောင်ကို(တောင်ငူ)

    အောင်မြင်သူတို့ပြုလေ့ရှိသောအချက်ပေါင်း-၁၀၀

    6000 (ကျပ်)