• ဓာတ်သင်ပုန်း(PHYSICS) Unknow Author

  ဓာတ်သင်ပုန်း(PHYSICS)

  14500 (ကျပ်)
 • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဓာတုဗေဒမှတ်စု Unknow Author

  တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဓာတုဗေဒမှတ်စု

  1500 (ကျပ်)
 • သင်္ချာဓမ္မဓိဋ္ဌာန်(ရွှေတြိဂံ) Unknow Author

  သင်္ချာဓမ္မဓိဋ္ဌာန်(ရွှေတြိဂံ)

  1000 (ကျပ်)
 • ဓာတ်သင်ပုန်း(BIOLOGY) Unknow Author

  ဓာတ်သင်ပုန်း(BIOLOGY)

  14500 (ကျပ်)
 • ဓာတ်သင်ပုန်း(CHEMISTRY) Unknow Author

  ဓာတ်သင်ပုန်း(CHEMISTRY)

  14500 (ကျပ်)
 • အိုလံပစ်သင်္ချာဉာဏ်စမ်းပုစ္ဆာများ စာအိတ်ကလေး

  အိုလံပစ်သင်္ချာဉာဏ်စမ်းပုစ္ဆာများ

  4000 (ကျပ်)