• 2016 - သင်္ချာမေးခွန်း (၂)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ) Unknow Author

  2016 – သင်္ချာမေးခွန်း (၂)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ)

  500 (ကျပ်)
 • 2015 - သင်္ချာမေးခွန်း (၂)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ) Unknow Author

  2015 – သင်္ချာမေးခွန်း (၂)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ)

  500 (ကျပ်)
 • 2010 - သင်္ချာမေးခွန်း (၁၁)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ) Unknow Author

  2010 – သင်္ချာမေးခွန်း (၁၁)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ)

  500 (ကျပ်)
 • 2006- သင်္ချာမေးခွန်း (၁၁)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ) Unknow Author

  2006- သင်္ချာမေးခွန်း (၁၁)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ)

  500 (ကျပ်)
 • 2003- သင်္ချာမေးခွန်း (၁၁)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ) Unknow Author

  2003- သင်္ချာမေးခွန်း (၁၁)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ)

  300 (ကျပ်)
 • 2002- သင်္ချာမေးခွန်း (၁၁)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ) Unknow Author

  2002- သင်္ချာမေးခွန်း (၁၁)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ)

  500 (ကျပ်)
 • 2009- သင်္ချာမေးခွန်း (၁၁)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ) Unknow Author

  2009- သင်္ချာမေးခွန်း (၁၁)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ)

  500 (ကျပ်)
 • 2008- သင်္ချာမေးခွန်း (၁၁)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ) Unknow Author

  2008- သင်္ချာမေးခွန်း (၁၁)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ)

  500 (ကျပ်)
 • 2007- သင်္ချာမေးခွန်း (၁၁)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ) Unknow Author

  2007- သင်္ချာမေးခွန်း (၁၁)စုံနှင့်အဖြေများ (ရွှေတြိဂံ)

  500 (ကျပ်)
 • မြန်မာစာ(ပညာ့ရိပ်မွန်) ဆရာဦးအောင်မြင့်စိန်(ဘီ၊အီးဒီ)

  မြန်မာစာ(ပညာ့ရိပ်မွန်)

  4500 (ကျပ်)