• ဒိုက်ဦးမှစင်္ကာပူသို့ ဇင်သန့်

  ဒိုက်ဦးမှစင်္ကာပူသို့

  3000 (ကျပ်)
 • စတော့ဈေးကွက်လူလည်များ ဇင်သန့်

  စတော့ဈေးကွက်လူလည်များ

  3500 (ကျပ်)
 • မှတ်ထုံးထင်စွာ ဇင်သန့်

  မှတ်ထုံးထင်စွာ

  5000 (ကျပ်)
 • ကျားရဲ ခံတွင်း ဇင်သန့်

  ကျားရဲ ခံတွင်း

  4000 (ကျပ်)
 • တရေးနိုးအိပ်မက် ဇင်သန့်

  တရေးနိုးအိပ်မက်

  4000 (ကျပ်)
 • ထောက်လှမ်းရေး သတင်းထောက် ဇင်သန့်

  ထောက်လှမ်းရေး သတင်းထောက်

  4000 (ကျပ်)