• စတိဂျော့ဘ်စ်:အမေရိကန်ဂျီးနီးယပ်စ် ဇင်မျိုး

    စတိဂျော့ဘ်စ်:အမေရိကန်ဂျီးနီးယပ်စ်

    4000 (ကျပ်)