• အသားအရေနှင့်မျက်နှာဆိုင်ရာကျန်းမာနုပျိုအလှပညာ ရူပါသိမ်း

  အသားအရေနှင့်မျက်နှာဆိုင်ရာကျန်းမာနုပျိုအလှပညာ

  2500 (ကျပ်)
 • ပျိုမေတို့ အနေတတ် ပြင်တတ်မှလှမယ် ရူပါသိမ်း

  ပျိုမေတို့ အနေတတ် ပြင်တတ်မှလှမယ်

  2200 (ကျပ်)
 • လူငယ်ဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးပြဿနာများ ရူပါသိမ်း

  လူငယ်ဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးပြဿနာများ

  1000 (ကျပ်)
 • ကျန်းမာသက်ရှည်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းပညာ ရူပါသိမ်း

  ကျန်းမာသက်ရှည်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းပညာ

  1800 (ကျပ်)