• အကျဉ်းသားအခွင့်အရေး ရေမြေ့အေး

    အကျဉ်းသားအခွင့်အရေး

    2000 (ကျပ်)
  • သူရဲကောင်းမြန်မာပြည်နှင့်အတွေးဆောင်းပါးများ ရေမြေ့အေး

    သူရဲကောင်းမြန်မာပြည်နှင့်အတွေးဆောင်းပါးများ

    2500 (ကျပ်)