• ကွိ ၀င်းတင်

  ကွိ

  4500 (ကျပ်)
 • ခေတ်ဝန်ကိုထမ်း ခေတ်လမ်းကိုလျှောက် ၀င်းတင်

  ခေတ်ဝန်ကိုထမ်း ခေတ်လမ်းကိုလျှောက်

  8000 (ကျပ်)
 • ဘာလဲဟဲ့လူ့ငရဲ ၀င်းတင်

  ဘာလဲဟဲ့လူ့ငရဲ

  4000 (ကျပ်)
 • လူ့ငရဲ ၀င်းတင်

  လူ့ငရဲ

  2700 (ကျပ်)
 • ဥတ္တရအလင်း ၀င်းတင်

  ဥတ္တရအလင်း

  4000 (ကျပ်)
 • ငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်သံနှင့်အခြားနိုင်ငံတကာဝတ္ထုတိုများ ၀င်းတင်

  ငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်သံနှင့်အခြားနိုင်ငံတကာဝတ္ထုတိုများ

  1500 (ကျပ်)
 • စစ်ဝါဒ တားဆီးနိုင်အောင်နှင့်သူ့အမှာများ ၀င်းတင်

  စစ်ဝါဒ တားဆီးနိုင်အောင်နှင့်သူ့အမှာများ

  7000 (ကျပ်)