• ပျောက်ဆုံးနေသောဘုရင့်နိုင်ငံတော်များ ဝေသာ

  ပျောက်ဆုံးနေသောဘုရင့်နိုင်ငံတော်များ

  7000 (ကျပ်)
 • ရခိုင်သမိုင်းထဲက သူရဲကောင်းနှစ်ယောက် ဝေသာ

  ရခိုင်သမိုင်းထဲက သူရဲကောင်းနှစ်ယောက်

  2000 (ကျပ်)
 • နတ်မျိုးနွယ် (မန်အောင်ကျွန်းမှတောင်နီတောင်) ဝေသာ

  နတ်မျိုးနွယ် (မန်အောင်ကျွန်းမှတောင်နီတောင်)

  4000 (ကျပ်)