• ပညာရေးစိတ်ပညာ အတွဲ (၁) ဆရာခန့်မြတ်(SETC)

  ပညာရေးစိတ်ပညာ အတွဲ (၁)

  6000 (ကျပ်)
 • ပညာရေးစိတ်ပညာ အတွဲ (၂) ဆရာခန့်မြတ်(SETC)

  ပညာရေးစိတ်ပညာ အတွဲ (၂)

  6000 (ကျပ်)
 • ၂၁ ရာစု သင်ကြားပို့ချမှုဆိုင်ရာ ပညာရေးလမ်းညွှန် ဆရာခန့်မြတ်(SETC)

  ၂၁ ရာစု သင်ကြားပို့ချမှုဆိုင်ရာ ပညာရေးလမ်းညွှန်

  5000 (ကျပ်)