• ပါးနီ သူဝေး

  ပါးနီ

  4500 (ကျပ်)
 • နန်းတွင်းကျောင်းသား သူဝေး

  နန်းတွင်းကျောင်းသား

  4000 (ကျပ်)
 • ကြယ်ခိုးကြယ်ငွေ့မှတ်တမ်း သူဝေး

  ကြယ်ခိုးကြယ်ငွေ့မှတ်တမ်း

  3000 (ကျပ်)