• ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တဲ့စစ် သီဟသွေး

    ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တဲ့စစ်

    4500 (ကျပ်)