• ဘိုးမင်းခေါင်ပုတီးစိပ်နည်းနှင့်ကျွန်တော် သက်နှင်းဆွေ(ပုပ္ပါး)

    ဘိုးမင်းခေါင်ပုတီးစိပ်နည်းနှင့်ကျွန်တော်

    1500 (ကျပ်)
  • စံချိန်ကိုက်ပဌာန်းပူဇော်နည်းနှင့်ထီပေါက်စေသည့်ဆယ်တော်မူဘုရားရှိခိုး သက်နှင်းဆွေ(ပုပ္ပါး)

    စံချိန်ကိုက်ပဌာန်းပူဇော်နည်းနှင့်ထီပေါက်စေသည့်ဆယ်တော်မူဘုရားရှိခိုး

    1500 (ကျပ်)