• ဖုံးကွယ်တတ်သောနှင်း နှင့် မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုတိုများ စိုး(ပန်းနွယ်အိမ်)

    ဖုံးကွယ်တတ်သောနှင်း နှင့် မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုတိုများ

    3000 (ကျပ်)